Toimetamine

Originaalsisu kvaliteedist sõltuvalt sisaldab toimetamine õigekirja, grammatika ja stiili parandusi. Kui sisu on puudulik, mille põhjuseks on tavaliselt madala kvaliteediga tõlge, sisaldab toimetamine ka põhjalikku ümberkirjutamist.